Положення про конкурс


В ЗНЗ І-ІІ, І-ІІІ ступенів району  направлено лист Гадяцького НМЦ від 20.09.2016 № 01-05/168    щодо  проведення І, ІІ  етапів  Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів Полтавського  територіального  відділення  Малої академії наук України,  наказ ДОН Полтавської ОДА від 16.11.2012 №24 та Положення «Про проведення І, II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення  Малої академії наук України ». 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації
16.11.2012 № 24               
 
Положення
про проведення І, II етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Полтавського територіального відділення
Малої академії наук України

І. Загальні положення

1.1.  Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

1.2.  Завданням Конкурсу-захисту є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формувати і відстоювати власну думку.

1.3.  Загальне керівництво підготовкою та проведенням ІІ етапу Конкурсу-захисту здійснює управління вищих навчальних закладів, науки, інноваційних технологій, кадрової, виховної, позашкільної роботи та закладів обласного підпорядкування Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.
Безпосереднє керівництво здійснює позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді".
Відповідальні за проведення наукових відділень:
 літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; філософії та cуспільствознавства – позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук  учнівської молоді";
математики; фізики і астрономії; економіки; технічних та комп’ютерних наук – Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради;
відділення хімії та біології; екології та аграрних наук – Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Полтавської обласної ради;
відділення історії; наук про Землю – Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради.

ІІ. Проведення Конкурсу-захисту

2.1.  Конкурс-захист проводиться у два етапи.
I етап – районний (міський) проводиться на базі загальноосвітніх навчальних закладів у районах (містах) Полтавської області щороку з обов’язковим виконанням контрольних робіт з базових дисциплін.
II етап – обласний проводиться у м. Полтаві щороку позашкільним навчальним закладом Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді", Полтавським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавським обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради.

2.2.  Наукові роботи подаються за місцезнаходженням позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді" (м. Полтава, вул. Жовтнева, 42-Б, корпус 8, к. 105, "Мала академія наук учнівської молоді"). Графік здачі науково-дослідницьких робіт затверджується наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

2.3.  Конкурс-захист проводиться у таких секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України:

Назва відділення
Секція (підсекція)
Базова дисципліна
1. Математики
Математика
Математика
Прикладна математика та математичне моделювання
2. Фізики і астрономії
Фізика:
теоретична фізика;
експериментальна фізика
Фізика
Астрономія:
астрономія та астрофізика;
аерофізика та космічні дослідження
Фізика

3

3. Економіки
Економіка:
економічна теорія та історія економічної думки;
мікроекономіка та макроекономіка;
фінанси, грошовий обіг і кредит
Математика
4. Технічних наук
Техніка (технології, матеріалознавство, приладобудування, науково-технічна творчість):

екологічно безпечні технології та ресурсозбереження;
технологічні процеси та перспективні технології;
науково-технічна творчість та винахідництво;
матеріалознавство
Фізика, математика
(за вибором)
Техніка (машинобудування, електроніка, телекомунікації):

авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка;
інформаційно-телекомунікаційні системи та технології;
електроніка та приладобудування
Фізика, математика
(за вибором)
5. Комп’ютерних наук
Інформатика та обчислювальна техніка:

комп'ютерні системи та мережі;
безпека інформаційних та телекомунікаційних систем;
технології програмування;
інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту;
Internet-технології та WEB дизайн;
мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми
Математика

4

6. Хімії та біології
Біологія:
загальна біологія;
біологія людини;
зоологія, ботаніка
Біологія, хімія
(за вибором)
Психологія
Біологія, історія України
(за вибором)
Медицина
Біологія, хімія, фізика
(за вибором)
Хімія
Хімія
Валеологія
Біологія, хімія
(за вибором)
7. Екології та аграрних наук
Аграрні науки:
агрономія;

ветеринарія та зоотехнія;


селекція та генетика;лісознавство
Біологія, хімія
(за вибором)

Біологія, хімія
(за вибором)

Біологія, математика
(за вибором)

Біологія, математика
(за вибором)
Екологія
Біологія, хімія, українська мова
(за вибором)
Охорона довкілля та раціональне природокористування
Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)
8. Історії
Історія України
Історія України
Всесвітня історія
Історія України
Археологія
Історія України
Історичне краєзнавство
Історія України
Етнологія
Історія України
9. Наук про Землю
Географія та ландшафтознавство
Географія
Геологія, геохімія та мінералогія
Географія

5


Кліматологія, метеорологія
Географія
Гідрологія
Географія
10. Філософії та
суспільствознавства
Правознавство
Історія України
Філософія
Історія України
Соціологія
Історія України
Теологія, релігієзнавство та історія релігії
Історія України
Педагогіка
Українська мова та література
Журналістика
Українська мова та література
11. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Українська література
Українська мова та література
Світова література
Українська мова та література, світова література
(за вибором)
Фольклористика
Українська мова та література
Російська література
Російська мова, світова література (за вибором)
Мистецтвознавство
Українська мова та література
Українське народне мистецтво
Українська мова та література
Літературна творчість
Українська мова та література
12. Мовознавства
Українська мова
Українська мова та література
Російська мова
Російська мова
Китайська мова
Китайська мова
Іспанська мова
Іспанська мова
Англійська мова
Англійська мова
Німецька мова
Німецька мова
Французька мова
Французька мова

2.4.  Дата, час і місце проведення I етапу Конкурсу-захисту затверджуються наказом начальника відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому).

6

2.5.  Дата, час і місце проведення II етапу Конкурсу-захисту затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

ІІІ. Учасники Конкурсу-захисту

3.1.  У Конкурсі-захисті беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю та які є слухачами, кандидатами та дійсними членами Полтавського територіального відділення Малої академії наук України.
У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

3.2. Учасник конкурсу може брати участь у декількох секціях або відділеннях за умови подання такої ж кількості робіт відповідно до напрямів секцій. У разі неспівпадання базових дисциплін та рівнів завдань у секціях за рішенням журі учасник має писати декілька контрольних робіт.

3.3.  До участі в І етапі допускаються учні-члени районних (міських) наукових товариств учнів Малої академії наук України, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, (відповідного віку) – слухачі, кандидати та дійсні члени Полтавського територіального відділення Малої академії наук України.

3.4.  У II етапі Конкурсу-захисту до участі в кожному науковому відділенні допускається по одній команді від районних (міських) наукових товариств, Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді" та наукових товариств закладів обласного підпорядкування: обласного ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка (с. Ковалівка), Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей, державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні", Гадяцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна, Кременчуцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, Полтавського обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти та одна команда від вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.
Від міста Полтави до участі в Конкурсі-захисті допускається три команди, від міста Кременчука – дві команди.

7

3.5.  Переможці І етапу беруть участь у II етапі Конкурсу-захисту. Кількісний склад команди повинен відповідати кількості секцій або підсекцій наукового відділення (не більше одного представника у секції чи підсекції).  Учні – дійсні члени Малої академії наук – призери минулого року у відповідних секціях чи підсекціях можуть брати участь у Конкурсі-захисті починаючи з ІІ етапу.

3.6.  До місця проведення II етапу Конкурсу-захисту учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до Конкурсу-захисту.
Керівники команди забезпечують життя і здоров’я членів команди.

3.7. Не допускається втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у процедуру проведення конкурсу та розгляду апеляцій.

3.8.  Учасники Конкурсу-захисту дотримуються програми і Положення про проведення Конкурсу-захисту, норм поведінки і правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконують рішення оргкомітету і журі.

3.9. У разі недотримання пункту 3.8 цього Положення учасник припиняє участь у Конкурсі-захисті та дискваліфікується.

IV. Основні вимоги до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт

4.1.  Загальні положення.

4.1.1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.
Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень Малої академії наук України.

4.1.2Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.
У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.
Назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

8


4.1.3. На наукову роботу обов'язково подаються відгуки наукових керівників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).
Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим керівником у відгуку.

4.1.4. Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, другий – учасником під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

4.1.5. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.
Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються. Також до розгляду не приймаються роботи без відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог тез.

4.2.  Робота має бути побудована за структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

4.3.  Вимоги до змісту роботи.

4.3.1. Титульний аркуш.
Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток 1).

4.3.2. Тези.
У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.
У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва районного (міського) наукового товариства учнів; найменування позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

4.3.3. Зміст.
Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають

9

заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел.
Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

4.3.4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності).
Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі
скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.
Перелік має розташовуватись двома стовпчиками. Ліворуч в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, праворуч – їх детальна розшифровка.
Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться у тексті при першому згадуванні.

4.3.5. Вступ.
У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт – прикладну цінність отриманих результатів.
У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).
Обсяг вступу – 2-3 сторінки.

4.3.6. Основна частина.
Основна частина науково-дослідницької роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.
Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.
В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться

10

методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.
Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

4.3.7. Висновки.
Висновки мають містити стислий виклад результатів розв’язку наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне і (або) прикладне значення, наголосити на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх використання.

4.3.8. Список використаних джерел.
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.
Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.
Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582  – 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 3008 – 95
«Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
Наприклад:
один автор: Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).
книга трьох авторів оформлюється так: Дудюк Д. Л. Електричні вимірювання: Навч. посіб. / Дудюк Д. Л., Максимов В. М., Оріховський Р. Я. – Л.: Афіша, 2003. – 260 с.
збірник: Проблеми типологічної та квантитативної лексики: [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.
стаття із журналу: Дзюба І. М. Україна перед сфінксом майбутнього / І. М. Дзюба // Науковий світ. – 2004. − № 2. – С. 2-6.
Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. В кінці – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.
Доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. Г. Бровкін // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www/ nbuv.gov.ua/artikles/2003/03klinko.htm.


11

4.3.9. Додатки.
У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

4.4. Правила оформлення роботи.

4.4.1. Загальні вимоги.
Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактору Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).
Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.
Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.
Науково-дослідницькі роботи виконуються державною мовою (у секціях російської мови та російської літератури дозволяється оформлення російською мовою); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою.
Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

4.4.2. Правила нумерації в роботі.
Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.
Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези і додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ».
Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

12

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому ж рядку.
Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу таким чином: (номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.
У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.
Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2» (наявність підрозділів на нумерацію не впливає). Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки і розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.
Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».
Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».
Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток має мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

4.4.3. Правила цитування та посилання на використані джерела.
Під час написання науково-дослідницької роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Посилатися слід на останні видання публікацій.
Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.
Посилання в тексті роботи на джерела зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».
Якщо в тексті науково-дослідницької роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання беруться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».
Згідно з науковим етикетом текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. В тексті роботи допускається непряме

13

цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора і давати відповідні посилання на джерело.
Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».
Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».
На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2».
У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

4.4.4. Правила оформлення формул.
Формули в тексті роботи розташовуються відразу після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розташовуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках, це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розташовуються безпосередньо в тексті.
Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку.
Символи і коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі. Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.
Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

4.4.5. Правила оформлення ілюстрацій і таблиць.
Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Найчастіше в науково-дослідницьких роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії.
Всі ілюстрації зазначаються у тексті роботи.
Назва ілюстрації розміщується відразу після її номеру, внизу.
Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва – посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.
Заголовки граф (колонок) мають починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.
Таблиця розміщується (після першого згадування про неї) в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

14

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

V. Документація Конкурсу-захисту

5.1.  Районні (міські) наукові товариства учнів, обласні позашкільні навчальні заклади, наукові товариства навчальних закладів обласного підпорядкування, Полтавський обласний навчально-методичний центр професійно-технічної освіти та наукове товариство вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів подають, згідно графіку здачі науково-дослідницьких робіт, до оргкомітету такі документи:
копію наказу закладу освіти обласного підпорядкування, відділу (управління) освіти райдержадміністрації, (міськвиконкому) «Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 20__/20__ навчальному році»;
для команд наукових товариств позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді", Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради, Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської обласної ради копію наказу обласного позашкільного навчального закладу "Про персональний склад команд наукових товариств обласних позашкільних навчальних закладів для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України у 20__/20__ навчальному році";
заявки на участь у ІI етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 20__/20__ навчальному році (додаток 2, 3).
У разі представлення на Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт призерів (ІІ місце) разом з заявкою подається пояснення, затверджене відповідним відділом (управлінням) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому);
науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді на CD-диску, оформлені відповідно до основних вимог до написання, оформлення і представлення учнівських науково-дослідницьких робіт, зазначених у розділі IV цього Положення;
відредаговані тези в друкованому та електронному вигляді на CD-диску, оформлені відповідно до пункту 4.3.2. розділу IV цього Положення;
паспорти експонатів (розробок) (за їх наявності) за встановленою формою (додаток 4);

15

анкети учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 20__–20__ н. р., фотографію розміром 3х4 в друкованому та електронному вигляді на CD-диску (додаток 5);
списки учасників в електронному вигляді (додаток 6).

5.2.  Окремо подається короткий інформаційно-аналітичний звіт про проведення І етапу конкурсу в друкованому та електронному вигляді; статистична інформація про результативність участі вихованців у І етапі оформлюється у вигляді таблиць (додаток 7).

5.3.  Під час реєстрації учасників ІІ етапу Конкурсу-захисту керівник команди подає такі документи:

5.3.1. Копію наказу відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому) "Про направлення та склад команди для участі в II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України".

5.3.2. На кожного учасника конкурсу:
паспорт (для учасників до 16 років – свідоцтво про народження);
учнівський квиток або завірену директором навчального закладу довідку з фотографією, що на 1/3 перекривається печаткою;
медичну довідку про стан здоров'я та можливість знаходження учасника в дитячому колективі (щеплення, відсутність в учасника інфекційних захворювань).

5.4.  У випадку недотримання вимог пунктів  5.1. – 5.3. цього Положення учасники до участі у Конкурсі-захисті не допускаються.

5.5. У ході проведення Конкурсу-захисту обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
VІ. Програма Конкурсу-захисту

6.1.  Програма роботи кожної секції Конкурсу-захисту передбачає три тури:
І – конкурс науково-дослідницьких робіт (заочне оцінювання);
ІІ – виконання контрольних завдань з навчальних предметів;
ІІІ – захист науково-дослідницьких робіт.
Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми Конкурсу-захисту становить 100 балів.Оцінювання  робіт у трьох турахФактор
Відділення:
математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук
історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства
максимальна сума балів
максимальна сума балів
1.
Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни
33
30
2.
Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи
20
25
3.
Захист науково-дослідницької роботи
47
45
Усього
100
100

Оцінювання контрольної роботи
У відділеннях математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань:
І рівень – 3 завдання  по 3 бали за кожне (загалом  9 балів);
ІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом  10 балів);
ІІІ рівень – 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом  14 балів).
Максимальна сума балів – 33.

Оцінювання науково-дослідницьких робіт
Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва):

Актуальність теми дослідження
6 балів;
Наявність елементів наукової новизни
4 бали;
Обґрунтованість отриманих результатів
4 бали;
Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи
4 бали;
Відповідність вимогам оформлення наукових робіт
2 бали.

Максимальна кількість балів – 20.
Оцінювання захисту
6.4.1. Захист науково-дослідницької роботи для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук, оцінюється за такими критеріями:
Аргументованість вибору теми і методів дослідження
13 балів;
Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу
9 балів;
Чіткість і логічність, послідовність і грамотність  викладення матеріалу
9 балів;
Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)
5 балів;
Культура мовлення, вільне володіння матеріалом
11 балів.
Максимальна кількість балів – 47.
6.2.2. У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасники виконують 9 завдань:
І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);
ІІ рівень – 3 завдання по 4 бали за кожне (загалом 12 балів);
ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).
Максимальна сума балів – 30.

6.2.3. Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів.

6.2.4. Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом трьох астрономічних годин.

6.3.  Оцінювання (рецензування) науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі на ІІ етапі Конкурсу-захисту.

6.3.1.  Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва):

Актуальність теми дослідження
6 балів;
Наявність елементів наукової новизни
4 бали;
Обґрунтованість отриманих результатів
4 бали;
Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи
4 бали;
Відповідність вимогам оформлення наукових робіт
2 бали.

Максимальна кількість балів – 20.

6.3.2. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт для відділень історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства (крім секції літературної творчості):

Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження
6 балів;
Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела
4 бали;
Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни
4 бали;
Повнота  у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних
6 балів;
Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження
3 бали;
Відповідність вимогам оформлення наукових робіт
2 бали.

Максимальна кількість балів – 25.
6.3.3.  Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт для секції літературної творчості:

Повнота розкриття теми та художніх образів
10 балів;
Оригінальність образно-художнього мислення
7 балів;
Власна творча неповторність
5 балів;
Грамотність викладу, культура оформлення
3 бали.

Максимальна кількість балів – 25.


6.3.4.  Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт для секції науково-технічної творчості та винахідництва:

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи
6 балів;
Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи
4 бали;

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам
4 бали;
Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження
3 бали;
Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту
1 бал;
Відповідність вимогам оформлення наукових робіт
2 бали.

Максимальна кількість балів – 20.

6.4.  Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. Присутність на захисті керівників делегації вирішується оргкомітетом. Для захисту надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання до 3 хв.

6.4.1. Захист науково-дослідницької роботи для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук, оцінюється за такими критеріями:

Аргументованість вибору теми і методів дослідження
13 балів;
Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу
9 балів;
Чіткість і логічність, послідовність і грамотність  викладення матеріалу
9 балів;
Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)
5 балів;
Культура мовлення, вільне володіння матеріалом
11 балів.

Максимальна кількість балів – 47.

6.4.2. Захист науково-дослідницької роботи для відділень історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства, оцінюється за такими критеріями:

Аргументованість вибору теми дослідження
13 балів;
Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної проблеми
9 балів;
Чіткість і логічність, послідовність і грамотність  викладення матеріалу
9 балів;

19

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)
5 балів;
Культура мовлення, вільне володіння матеріалом
7 балів.
Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці,  малюнки, роздатковий матеріал тощо)
2 бали.

Максимальна кількість балів – 45.

6.5.  У разі виникнення питань учасники мають право після завершення всіх турів Конкурсу-захисту подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою учасника) до підбиття остаточних підсумків Конкурсу-захисту.
Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком Конкурсу-захисту.

6.6. Для проведення апеляції оргкомітетом створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.

VIІ. Визначення переможців та нагородження учасників Конкурсу-захисту

7.1.  Конкурс-захист має характер особистої першості.

7.2.  Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми Конкурсу-захисту. Кількість призових місць (перших, других, третіх) місць становить 50 відсотків від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.
При проведенні І етапу Конкурсу-захисту перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 65 балів. Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 60 балів. Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 55 балів.
При проведенні ІІ етапу Конкурсу-захисту перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85 балів. Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів. Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів.
Залежно від рівня захисту науково-дослідницьких робіт вказана мінімальна кількість балів для визначення призових місць може бути змінена за рішенням оргкомітету. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.
Підсумкові протоколи підписуються членами журі та затверджуються керівником відповідного наукового відділення.

7.3.  Переможці Конкурсу-захисту нагороджуються Дипломами І, II, III ступенів Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

7.4.  Результати проведення ІІ етапу Конкурсу-захисту затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.


20

7.5.  Кожен учасник Конкурсу-захисту отримує сертифікат учасника.

7.6.  Наукові керівники, учні яких зайняли перші місця у ІІ етапі Конкурсу-захисту, нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

VIIІ. Журі та фінансування Конкурсу-захисту

8.1.  Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі голови і його заступників, а також рішення відповідних оргкомітетів І етапу Конкурсу-захисту затверджуються наказами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів).

8.2.  Склад журі ІІ етапу Конкурсу-захисту погоджується з Президією Полтавського територіального відділення Малої академії наук, затверджується наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації та оголошується на відкритті Конкурсу-захисту.

8.3.  Журі секції – голова, члени журі та секретар, доручення між якими
розподіляє голова секції.

8.4.  Головами журі секцій призначаються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів (за згодою).

8.5.  Голова журі секції:
бере участь у формуванні складу журі;
забезпечує об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників змагань;
надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників;
аналізує рівень підготовки учасників Конкурсу-захисту, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

8.6.  Секретар секції, може призначатися з числа педагогічних працівників закладів-організаторів конкурсу. Секретар входить до складу журі без права оцінювання знань і забезпечує ведення документації.

8.7.  Фінансові витрати на проведення ІІ етапу Конкурсу-захисту здійснюються відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (із змінами).

Заступник директора
Департаменту освіти і науки                                             С. В. ГорбаньоваКомментариев нет:

Отправить комментарий